Results

TT Elite Series 06/12 09:50 - Jakub Kosowski v Marcin Jadczyk L 0-3
TT Elite Series 06/12 08:40 - Jakub Kosowski v Tomasz Kotowski W 3-1
TT Elite Series 06/12 07:30 - Jakub Kosowski v Mateusz Golebiowski W 3-1
TT Elite Series 06/12 06:25 - Daniel Bak v Jakub Kosowski L 3-1
TT Elite Series 06/12 05:35 - Jakub Kosowski v Piotr Cyrnek W 3-1
TT Elite Series 06/11 22:20 - Lukasz Kapron v Jakub Kosowski W 2-3
TT Elite Series 06/11 21:30 - Karol Wisniewski v Jakub Kosowski W 1-3
TT Elite Series 06/11 20:40 - Jakub Kosowski v Maksymilian Miastowski W 3-0
TT Elite Series 06/11 19:10 - Jakub Kosowski v Jakub Seibert L 0-3
TT Elite Series 06/11 18:20 - Artur Grela v Jakub Kosowski W 1-3
TT Elite Series 06/11 16:00 - Jakub Kosowski v Marcin Jadczyk W 3-1
TT Elite Series 06/11 14:50 - Jakub Kosowski v Josef Braun L 0-3