Results

Setka Cup 06/12 20:50 - Yurii Volkov v Vasyl Kondratenko L 3-0
Setka Cup 06/12 19:50 - Vasyl Kondratenko v Yaroslav Kovshun W 3-2
Setka Cup 06/12 18:50 - Vasyl Kondratenko v Dmytro Prokopenko W 3-2
Setka Cup 06/12 17:20 - Vasyl Kondratenko v Dmytro Khairov L 1-3
Setka Cup 06/12 15:20 - Vasyl Kondratenko v Andrii Troian L 2-3
Setka Cup 06/11 17:10 - Vasil Smyk v Vasyl Kondratenko W 0-2
Setka Cup 06/11 16:10 - Oleksandr Tymofeev v Vasyl Kondratenko W 2-3
Setka Cup 06/11 14:40 - Oleh Karpenko v Vasyl Kondratenko W 2-3
Setka Cup 06/11 12:40 - Oleksandr Mytsyk v Vasyl Kondratenko L 3-2
Setka Cup 06/11 10:40 - Sergii Skhabitskiy v Vasyl Kondratenko L 3-1
Setka Cup 06/06 16:40 - Vasyl Kondratenko v Sergii Skhabitskiy W 3-1
Setka Cup 06/06 15:10 - Vasyl Kondratenko v Oleksandr Tymofeev L 0-3