Results

Setka Cup 04/16 10:35 - Mykola Treshchetka v Vasil Salivonchyk W 3-2
Setka Cup 04/16 09:05 - Mykola Treshchetka v Mykhailo Hlaholev W 3-2
Setka Cup 04/16 07:35 - Mykola Treshchetka v Mykhailo Urban W 3-2
Setka Cup 04/16 06:05 - Mykola Treshchetka v Bohdan Pyrtyk W 3-0
Setka Cup 04/16 04:35 - Mykola Treshchetka v Mykola Kulynych L 0-3
Setka Cup 04/15 18:25 - Hlib Parfeniuk v Mykola Treshchetka L 3-1
Setka Cup 04/15 17:25 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka L 3-2
Setka Cup 04/15 15:55 - Anatolii Nikolenko v Mykola Treshchetka L 3-0
Setka Cup 04/15 13:55 - Oleh Hil v Mykola Treshchetka W 2-3
Setka Cup 04/15 11:55 - Bohdan Plakhtyi v Mykola Treshchetka W 1-3
Setka Cup 04/10 10:35 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka L 3-1
Setka Cup 04/10 09:35 - Mykola Treshchetka v Mykhailo Hlaholev W 3-2