Results

TT Elite Series 06/14 15:50 - Krzysztof Wloczko v Maciej Podsiadlo L 3-0
TT Elite Series 06/14 15:00 - Maciej Domin v Maciej Podsiadlo W 1-3
TT Elite Series 06/14 12:40 - Maciej Podsiadlo v Patryk Bielecki W 3-1
TT Elite Series 06/14 12:15 - Maciej Podsiadlo v Krystian Kolodziej W 3-2
TT Elite Series 06/14 11:00 - Piotr Chlodnicki v Maciej Podsiadlo L 3-0
TT Elite Series 06/14 10:25 - Krzysztof Wloczko v Maciej Podsiadlo W 1-3
TT Elite Series 06/14 09:15 - Maciej Podsiadlo v Artur Daniel W 3-0
TT Elite Series 06/14 08:05 - Jan Zandecki v Maciej Podsiadlo L 3-0
TT Elite Series 06/14 06:55 - Kacper Glazowski v Maciej Podsiadlo L 3-0
TT Elite Series 06/14 05:15 - Patryk Bielecki v Maciej Podsiadlo W 2-3
TT Elite Series 06/13 15:50 - Maciej Podsiadlo v Miroslav Sklensky L 1-3
TT Elite Series 06/13 14:40 - Maciej Podsiadlo v Piotr Chlodnicki W 3-0