Kasamatsu 2024-04-03 03:25

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 3 Ten Pro Fighter KYOICHI ITO Mikio Fujiwara SP
04/02 12:24
-
04/03 03:26
2 2 Matchan Fight MASAYOSHI GOTO Maki Mukoyama SP
04/02 12:24
-
04/03 03:26
3 1 Dvorak YUYA GOTO Tatsuya Watanabe SP
04/02 12:24
-
04/03 03:26
4 Naval Ensign YOSHINAGA OHASHI Myojo Haru Dai SP
04/02 12:24
-
04/03 03:26
5 4 Kurino Jitterbug KATSUYOSHI ITO Isshin Matsumoto SP
04/02 12:24
-
04/03 03:26
6 Fair Moon YUKIYASU KATO Takayuki Morishima SP
04/02 12:24
-
04/03 03:26