Pts

1 2 3 4
Oleksandr Melashenko 9 9 11 9
Dmytro Mishchenko 11 11 8 11