Pts

1 2 3
Andrii Homylko 7 10 6
Mykola Polysynskyi 11 12 11